Generelle oplysninger

CVR-nr: 41524197
Firmanavn: 42 organic
Adresse: Sct. Mogensgade 69
Email: info@abcdolie.dk
Tlf.: +45 50 29 65 34

Kontonummer: 0164 – 0746978588
SWIFT: NDEADKKK
IBAN: DK8020000746978588

Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer og prisændringer.

Levering og fragtpriser
Vi sender varerne med GLS og DAO365 i Danmark. Er de bestilte produkter på lager, afsendes ordren indenfor 2-5 hverdage.

Leveringspris: Afhængig af valgt leveringsform og sted

Gratis levering for ordrer i DK > 300 kr. i Danmark

Der kan leveres til Grønland, Færøerne, Sverige og Norge med forbehold for yderligere leveringstid samt pris jf. relevant transportfirma og deres gældende vilkår for pris og leveringstid.

Priser på varer
Alle priser er inkl. moms og angivet i danske kroner, hvor intet andet er anført.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer, valutaændringer og force majeure. Priserne er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

Betaling
Kreditkort:
Betaling med Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Maestro eller Mastercard på abcdolie.dk sker via en sikker forbindelse. Indtastede kortoplysninger krypteres med SSL-kryptering (Secure Socket Layer) og kan ikke læses af andre. Den sikre forbindelse er angivet med en lille hængelås nederst til højre i browseren. abcdolie.dk har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. abcdolie.dk benytter en betalingsløsning fra Pensopay, som er godkendt af PBS/NETS. Vi hæver først beløbet fra kortet, når vi har afsendt varerne. Der kan forekomme kortgebyr på nogle transaktioner.

Salg med kort er kun forbeholdt landende: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, CH, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, GB, IS, LI, NO.

Betaling via bankoverførsel:
Ved betaling via bankoverførsel skal totalbeløbet overføres til vores konto. Husk at angive ordrenummeret som tekst ved overførslen. Vi påbegynder behandling af ordren, når vi har registreret indbetalingen.

Nordea
Reg: 0164
Konto: 0746978588

Mobilepay:
Betaling kan foregå via MobilePay til nr.: 71825876
I tekstfeltet skal henvises til ordrenummer og navn på ordren.

Indsigelsesordningen
Her kan du læse vejledning om indsigelse mod transaktioner foretaget på nettet ved brug af betalingskort.

I henhold til forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort (december 1996) har en indehaver af et betalingskort, fx. Dankort, VISA-Dankort, Mastercard m.fl., mulighed for at gøre indsigelse mod, at et givent beløb er trukket fra kortholders konto i forbindelse med anvendelse af betalingskortet som betalingsmiddel på internettet.

Endvidere indeholder § 74 i Lov om betalingstjenester, som trådte i kraft 1. november 2009, regler om charge-back, dvs. tilbageførsel af penge via udstederen, når en ydelse ikke leveres.

Du kan altid gøre indsigelse, såfremt der er trukket et beløb fra din konto, og du kan godtgøre:

 • at du ikke har modtaget varen
 • at du har været udsat for et misbrug af kortoplysninger
 • at du har fortrudt købet, inden du har modtaget varen ved fx. at nægte at modtage den eller undlade at afhente den på posthuset
 • at der er trukket et højere beløb, end du havde godkendt ved bestillingen

Det er en forudsætning, at din indsigelse ikke umiddelbart kan tilbagevises som urigtig.

Hvordan laver du en indsigelse?
Du skal gøre indsigelse ved at henvende dig til udstederen af betalingskortet, hvilket oftest er dit pengeinstitut. Inden du kontakter dit pengeinstitut, skal du altid selv forsøge at løse problemet med den forretning, du har handlet med.

Pengeinstituttet skal hjælpe dig med at udfylde en indsigelsesblanket, og herefter skal pengeinstituttet, uden yderligere stillingtagen til indsigelsen, tilbageføre beløbet til dig.

Ønsker du at gøre en indsigelse gældende overfor en uautoriseret eller fejlbehæftet betalingstransaktion, skal du gøre det hurtigst muligt.

OBS! NETS og bankerne kan have interne frister for, hvor lang tid efter pengene er hævet, at en indsigelse kan gøres gældende. Kontakt derfor altid dit pengeinstitut eller NETS hurtigst muligt, hvis du ønsker at gøre en indsigelse gældende.

Bemærk!
Reglerne om indsigelsesretten har til formål at regulere situationer, hvor gennemførelsen af en online betalingstransaktion i praksis stiller kortindehaver ringere end den forbruger, der betaler pr. efterkrav eller ved brug af et indbetalingskort, der følger med en leveret ydelse.

Det følger ikke af retningslinjerne, at kortindehaver skal stilles bedre end andre forbrugere ved køb af tilsvarende ydelser, blot fordi købet er foretaget via nettet. Formålet har ikke været at beskytte kortindehaver i tilfælde af betalingsmodtagers konkurs (dette følger bl.a. af Pengeinstitutankenævnets praksis).

Hvis man derfor fx har købt en koncertbillet, et kursus eller lign. på nettet, vil man ikke kunne gøre indsigelse mod transaktionen, hvis arrangementet aflyses pga. konkurs. Dette skyldes, at kortindehaveren her ikke er stillet ringere end den forbruger, der har købt billetten eller kurset i den fysiske verden.

Hvis man som forbruger føler sig uretmæssigt behandlet som følge af, at et pengeinstitut ikke har overholdt gældende regler, er der mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet.

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os
Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du:

 1. a) Har modtaget din vare
 2. b) Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 3. c) Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
 4. d) Får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til email: info@abcdolie.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Returvarer sendes til:
42organic
Marsvej 3A 8881 Thorsø

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Købeloven
Aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

– Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
– Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
– Opførelse af bygning,
– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
–  Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
– Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

2.Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

 1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 2. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 3. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

6.Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

 1. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 2. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

9.Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

 1. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 2. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 3. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

13.Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 1. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 2. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.


Du mister din fortrydelsesret, hvis;
– Du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.
– Du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på abcdolie.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos (webhosting.dk) og opbevares i 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige på abcdolie.dk er ledelsen af 42organic ApS
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL).
Oplysninger afgivet til abcdolie.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos ABCD OIL har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ABCD OIL via e-mail info@abcdolie.dk

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeservice på info@abcdolie.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt